Η Ανθρώπινη Διακυβέρνηση Ζυγίζεται στην Πλάστιγγα Απεριόριστη Εξουσία – Ευλογία ή Κατάρα;

  Αυτοκρατορία: διακυβέρνηση από ένα άτομο το οποίο έχει απεριόριστη εξουσία· Αυταρχισμός: η άσκηση κυβερνητικής εξουσίας χωρίς τη συγκατάθεση αυτών που κυβερνιούνται· όχι τόσο ακραία όσο ο ολοκληρωτισμός· Δικτατορία: κυβέρνηση... Read more »