Ο Κρόνος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες της NASA

Ο Κρόνος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και τα «δαχτυλίδια» που τον περιβάλλουν τον καθιστούν τόσο ξεχωριστό.

Ο Κρόνος είναι ορατός με γυμνό μάτι από τη Γη – αν και οι δακτύλιοί του, που ανακαλύφθηκαν το 1610 από το Γαλιλαίο, δεν είναι. Πενήντα πέντε χρόνια αργότερα, το 1675, ο Γάλλος αστρονόμος Τζιοβάνι Κασίνι, που γεννήθηκε στην Ιταλία, σημείωσε ότι τα δαχτυλίδια ήταν ξεχωριστά μεταξύ τους.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον Κρόνο μέσα από φωτογραφίες που αποκάλυψε η NASA:

Perierga.gr - Ο Κρόνος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που αποκάλυψε η NASA

Perierga.gr - Ο Κρόνος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που αποκάλυψε η NASA

Perierga.gr - Ο Κρόνος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που αποκάλυψε η NASA

Perierga.gr - Ο Κρόνος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που αποκάλυψε η NASA

Perierga.gr - Ο Κρόνος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που αποκάλυψε η NASA

Perierga.gr - Ο Κρόνος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που αποκάλυψε η NASA

Perierga.gr - Ο Κρόνος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που αποκάλυψε η NASA

Perierga.gr - Ο Κρόνος μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες που αποκάλυψε η NASA

https://perierga.gr