Η ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Dheera Venkatraman, με τον τίτλο “Time Traveling in China”, παρουσιάζουν τη μεγάλη διαφορά που έχει η χώρα στην ανάπτυξη μέσα σε 100 χρόνια. Η μεταμόρφωση του τοπίου είναι εντυπωσιακή, αναδεικνύοντας τις αλλαγές τόσο στην πύκνωση του πληθυσμού και στην οικιστική αλλαγή όσο και στις αξίες του πολιτισμού.

perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!

Σαρωτικοί ουρανοξύστες και κτήρια-ορόσημα που μετατρέπουν ριζικά το τοπίο, ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού, μεταμορφώνοντας τον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι από εγκαταλειμμένα μέρη και άδειες τοποθεσίες μεταφερόμαστε στο σήμερα και σε αυτό που θα ονόμαζε κάποιος… μια απόλυτα σύγχρονη πόλη!

perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!
perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!
perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!
perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!
perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!
perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!
perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!
perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!
perierga.gr - Η δραματική ανάπτυξη της Κίνας μέσα σε 100 χρόνια!

 http://perierga.gr

Recommended For You